Trung Học Phổ Thông - Trường Trương Vĩnh Ký

Chương Trình Học Trung Học Phổ Thông

Học sinh trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12

Học sinh trung học phổ thông theo học chương trình theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh ngoài học tiếng Anh theo chương trình, còn học bổ sung Tiếng Anh với giáo viên người bản xứ. Đảm bảo chuẩn phát âm, tăng cường khả năng phản xạ và giao tiếp.

trai -xuan-2020

Đối với khối THPT nhà trường thực hiện tăng cường hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm thực tế, gắn lý thuyết với thực hành và thực tiễn, giúp học sinh trở thành người vừa có kiến thức, vừa có kĩ năng, trở thành một thế hệ đáp ứng sự phát triển của xã hội, tạo tiền đề trưởng thành của học sinh khi bước qua một môi trường khác.

tri-an-2019

Mục tiêu của chương trình đào tạo bậc Trung học

Nâng cao chất lượng đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống: Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức học sinh, trước hết là xây dựng tính kỉ luật, giáo dục cách sống, học tập và làm việc tự giác.

Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng học tập văn hóa: Hướng đến mục tiêu đào tạo ra một thế hệ học sinh có kỹ năng, trí thức vững vàng, chương trình học tại trường được thiết kế nhằm đưa việc học sinh trở thành trách nhiệm cá nhân của từng học sinh, hiểu được ý nghĩa của trang bị kiến thức, chủ động tìm hiểu các nguồn kiến thức khác nhau như ở trên lớp, ở nhà và ngoài cuộc sống.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.

Củng cố và phát triển những kết quả của THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông, có hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện lựa chọn hướng phát triển và phát huy năng lực cá nhân, tiếp tục học CĐ – ĐH trong và ngoài nước. Đưa hoạt động hướng nghiệp gắn liền với học tập: Việc xác định một công việc đam mê để làm, một con đường để sống hạnh phúc hiện nay không chỉ xuất phát sau những tháng năm đại học mà nó phải bắt nguồn từ chính sở thích, trải nghiệm đã có của mỗi em được tích lũy trong từng ngày đến trường. Hiểu được ý nghĩa của công việc quan trọng này, ở bậc học THPT, nhà trường đã xây dựng một lộ trình đào tạo mang tính định hướng giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm thực tế và tự mình tìm ra hướng đi, xác định sự nghiệp của riêng mình

Phương Pháp Giáo Dục Bậc THPT

Ở cấp THPT, học sinh tự giác học tập và rèn luyện ý thức kỉ luật, đồng thời có suy nghĩ, định hướng tương lại. Phát triển và theo đuổi đam mê, sở thích rõ ràng

Phương pháp Giáo dục dựa trên 3 nội dung chính:

Dạy học tích cực

Kỷ luật tích cực

Đánh giá tích cực.

Trong đó Dạy học tích cực là phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm thay vì chú trọng vào hoạt động của giáo viên như trước đây. Học sinh đóng vai trò chính trong việc tìm hiểu bài học: nghiên cứu, thảo luận, nêu quan điểm, kết luận, thực hành. Giáo viên sẽ thực hiện việc hướng dẫn, đưa các vấn đề chính, xâu chuỗi các quan điểm của học sinh và rút ra bài học.

TỔ CHỨC GIỜ HỌC

  • Áp dụng mô hình “Trò tìm thầy”.
  • Theo dự án, theo nhóm.
  • Linh động, giảm lý thuyết, tăng thực hành.

VAI TRÒ CỦA HỌC SINH

  • Yêu thích việc học.
  • Chủ động lập kế hoạch học tập.
  • Nghiên cứu bài trước khi đến lớp.

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN

  • Chủ động, sáng tạo.
  • Ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo.
  • Nghiên cứu bài trước khi đến lớp.
moe