THÔNG BÁO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 05/4/2020 - Trường Trương Vĩnh Ký

THÔNG BÁO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 05/4/2020

20/10/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai theo văn bản số 2457/UBND-KGVX ngày 11/3/2020. Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.
Trường TH – THCS – THPT Trương Vĩnh Ký thông báo:
1. Học sinh TH và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020;
2. Học sinh THPT tiếp tục đi học theo thời khóa biểu.

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRƯỜNG TH - THCS - THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ - LONG KHÁNH - ĐỒNG NAI

170 Hồ Thị Hương, Phường Xuân Trung, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Điện Thoại Văn Phòng:

02513.789.868
02513.781.334

Tư Vấn Hỗ Trợ:

0907.868.869

Các Tin Khác