Lưu trữ Tài liệu Tải Về - Trường Trương Vĩnh Ký

Tài liệu Tải Về

Học sinh tham khảo các tài liệu để hỗ trợ học tập

  10 TH,09 2021

  Tài liệu Tải Về

  Phụ huynh và học sinh tải sách cấp THPT theo lớp học của mình tại đây: Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1SCgaHZN7uqMfVDultNqNMFYC22LsiV6k?usp=sharing

  10 TH,09 2021

  Tài liệu Tải Về

  Phụ huynh và học sinh tải sách cấp THCS theo lớp học của mình tại đây: Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1aAxp4jrJ3Cyeky8jvxAkJ_w5Ve3AMUnH?usp=sharing

  10 TH,09 2021

  Tài liệu Tải Về

  Phụ huynh học sinh tải sách Tiểu học tại đây Lớp 1 và 2 sử dụng Bộ sách Chân trời sáng tạo Các lớp còn lại sử dụng bộ sách cũ Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1WnONk-2wsm3yGRzKlm2mZeAe3gA5Mcjg?usp=sharing